Zásady ochrany osobních údajů

Společnost SCHÄFER – SUDEX s.r.o., IČO 60912278, se sídlem Podolí 5, 584 01 Ledeč nad Sázavou, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 6260 vedenou u Krajského soudu v Hradci Králové („správce“ nebo „společnost“), je ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („Nařízení“) správcem osobních údajů.

1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje zpracováváme v následujících případech souvisejících s návštěvou náborové stránky společnosti SCHÄFER – SUDEX s.r.o. na adrese www.chcidosudexu.cz.
jste zaměstnanec nebo uchazeč o zaměstnání v naší společnosti.

2. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

Identifikační a adresní údaje: akademický titul, jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa.
Elektronické kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, e-mailová
Další osobní údaje vámi poskytnuté v jiných dokumentech, a to včetně pozdějších aktualizací.
U zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání zpracováváme životopis a údaje potřebné ke zpracování mzdové a daňové agendy.

3. SOUBORY COOKIES
Správce užívá na internetové stránce soubory
Cookies jsou krátké textové soubory, které webová stránka ukládá ve vašem počítači, a které poskytuje internetový prohlížeč pokaždé, když se na stránku vrátíte.
Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, MozillaFirefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace, prosím, použijte nápovědu vašeho prohlížeče.
Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním cookies ze strany našeho serveru a cookies našich zpracovatelů.
Soubory cookies jsou na stránce užívány za účelem:
umožnění základního fungování stránky;
měření návštěvnosti stránky a vytváření statistik týkajících se návštěvnosti a chování návštěvníků.

4. PRÁVNÍ TITUL A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ
Osobní údaje zpracováváme z následujících důvodů:

Plnění zákonných povinností
Oprávněný zájem
Osobní údaje uchazečů o zaměstnání pro potřeby přímého oslovení zpracováváme, neboť se jedná o náš oprávněný zájem.
V případě, že by byl sběr cookies považován za zpracování osobních údajů, jedná se také o náš oprávněný zájem.

Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu
Osobní údaje můžeme také zpracovávat, pokud nám k tomu dáte výslovný a svobodný souhlas. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

5. DOBA ULOŽENÍ
Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu nezbytnou k naplnění daného účelu zpracování, případně po dobu, kterou nám ukládají právní předpisy. Doba uložení se liší v závislosti na právním titulu zpracování osobních údajů:
Pokud je právním titulem pro zpracování osobních údajů plnění smluvních povinností, zpracováváme osobní údaje po dobu, kterou nám ukládají právní předpisy.
Pokud je právním titulem pro zpracování osobních údajů plnění našich zákonných povinností, zpracováváme osobní údaje po dobu, kterou nám ukládají právní předpisy.
Pokud je právním titulem pro zpracování osobních údajů náš oprávněný zájem, zpracováváme osobní údaje po dobu trvání oprávněného zájmu, případně po dobu, dokud nám nesdělíte, že si nepřejete, abychom tyto osobní údaje dále zpracovávali.
Pokud je právním titulem pro zpracování osobních údajů váš souhlas, zpracováváme osobní údaje maximálně po dobu, po kterou trvá váš souhlas.

6. VAŠE PRÁVA
Ve vztahu k osobním údajům máte zejména následující práva:
Právo na přístup k osobním údajům – můžete se na nás kdykoliv obrátit s žádostí o informaci, jestli vaše osobní údaje zpracováváme a v případě, že ano, žádat další informace o tomto zpracování.
Právo osobní údaje opravit či doplnit – pokud dojde v době zpracovávání vašich osobních údajů ke změně nebo máte pocit, že námi zpracovávané údaje nejsou správné, neváhejte nás prosím kontaktovat.
Právo požadovat omezení zpracování – v případech uvedených v čl. 18 Nařízení máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.
Právo na výmaz osobních údajů – v případech uvedených v čl. 17 Nařízení máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se vás týkají.
Právo požadovat přenesení údajů – za podmínek daných čl. 20 Nařízení máte právo nás požádat, abychom vaše osobní údaje předali třetí osobě.
Právo vznést námitku – v případě, že zpracováváme vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu, máte právo vznést proti takovému zpracování kdykoliv námitku.
Právo podat stížnost – v případě pochybností o dodržování našich povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

7. KONTAKTY
Pokud nás chcete kontaktovat, zeptat se nás na cokoliv týkající se zpracování osobních údajů nebo nám sdělit, že si nepřejete, abychom zpracovávali vaše osobní údaje, můžete využít následující kontaktní údaje:
SCHÄFER – SUDEX s.r.o.

Podolí 5, Ledeč nad Sázavou
+420 725 558 189
[email protected]

8. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Naše společnost neprovádí žádnou činnost zpracování osobních údajů, v rámci, níž by docházelo k profilování.
Osobní údaje zpracováváme prostřednictvím softwarů, dochází tak alespoň částečně k automatizovanému zpracovávání.

Nastavení cookies
Informace o cookies
Soubory cookies slouží ke zlepšení webových stránek, k zobrazování personalizovaného obsahu a k analýze údajů o návštěvnících. Technické cookies jsou pro chod webových stránek nezbytné - používáním webu s jejich využitím souhlasíte.
Technické cookies
vždy zapnuto
Zajišťují klíčové funkce webových stránek jako jsou zabezpečení, správa sítě, přístupnost a základní statistiky o návštěvnosti. Technické cookies můžete vypnout v nastavení svého prohlížeče, to však může negativně ovlivnit funkčnost webových stránek.
Výkonnostní cookies
Umožňují na základě vašich zájmů zobrazovat relevantní obsah a personalizované nabídky a reklamy na této stránce, na stránkách třetích stran a na sociálních sítích.
Analytická cookies
Nástroje třetích stran (například Google Analytics) umožňují zlepšovat fungování webových stránek pomocí informací o tom, jak stránky užíváte. Soubory cookies shromažďují tyto údaje způsobem, který neumožňuje přímou identifikaci.
Souhlasím
Uložit nastavení